نقد و بررسی تخصصی ست چریکی کد1004

ست چریکی دارای بند هارنسی فنردار بندثابت دوقزنه نیم جک

نمایش بیشتر بستن
نقاط قوت
  • نیم جک
  • دو قزنه
  • بندثابت
  • فنردار